Media

The 29th Paulo symposium on Too Much Medicine

Helsinki 15.-17.8.2018

Lääketieteen ja terveysjournalismin koulutuspäivä toimittajille 14.8.2018

Tiedettä vai tuotemarkkinointia?

Kuinka erottaa tutkittu tieto mainoslauseista lääkkeiden markkinoinnissa? Millaista on laadukas terveysjournalismi? Mitä lääkärit eivät tiedä määräämistään lääkkeistä ja kirurgit käyttämistään laitteista ja miksi? Mihin lääketieteessä tarvitaan tutkivaa journalismia?

Tervetuloa tiistaina 14.8.2018 klo 9–16 oppimaan terveysjournalismin ajankohtaisista haasteista Helsinkiin Kalastajatorppaan (Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki). Koulutuspäivässä pureudutaan erityisesti ylidiagnosoinnin ja -hoidon näkökulmiin. Puhujat ovat harvoin Suomessa vierailevia lääketieteen ja tutkivan journalismin huippuasiantuntijoita Yhdysvalloista ja Kanadasta, esimerkiksi:

Gary Schwitzer on CNN:n terveysviestinnän entinen uutispäällikkö ja HealthNewsReview -sivuston perustaja. Hän on laadukkaan terveysuutisoinnin vahtikoira, joka kannustaa toimittajia arvioimaan saamiaan tiedotteitaan kriittisesti ja kouluttaa heitä kirjoittamaan korkeatasoisia terveysuutisia. Lue lisää Schwitzeristä tästä.

Alan Cassels, Victorian yliopiston tutkija ja tietokirjailija, on kirjoittanut lääkemarkkinoinnista ja median roolista ylidiagnosoinnissa. Hän on kirjoittanut erityisesti lääkeyhtiöiden strategiasta laajentaa tautien kriteereitä niin, että terveistä ihmisistä tulee sairaita – siis potentiaalisia asiakkaita. Lue lisää Casselsista tästä.

Jeanne Lenzer on palkittu tutkiva journalisti ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut sekä amerikkalaiselle valtamedialle että lääketieteelliselle julkaisusarja British Medical Journalille. Hän on kirjoittanut lääkeviranomaisten ja lääketeollisuuden välisistä sidonnaisuuksista. Hänen teoksensa The Danger Within Us käsittelee lääketieteellisten välineiden valvontaa. Lue lisää Lenzeristä tästä.

Robert Whitaker on palkittu tutkiva journalisti ja tietokirjailija, joka on perehtynyt erityisesti psykiatriaan ja lääketeollisuuteen. Hänen kirjansa Anatomy of an Epidemic voitti vuonna 2010 Yhdysvaltain tutkivien journalistien yhdistyksen parhaan tietokirjan palkinnon. Hänen tuorein teoksensa Psychiatry Under The Influence on kirjoitettu tutkimusjaksolla Harvardin yliopistossa yhdessä professori Lisa Cosgroven kanssa. Lue lisää Whitakerista tästä.

Koulutukseen voi osallistua kokonaisuudessaan tai vain aamu- tai iltapäivään. Päivän tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus on toimittajille ilmainen, ja sen kielenä on englanti. Puhujia on mahdollista myös haastatella.

Ilmoittautuminen, lisätiedot ja haastattelujen varaukset: Jarno Rutanen, puh 050-360 9210.

Koulutus järjestetään Paulon Säätiön kansainvälisen Too Much Medicine -symposiumin yhteydessä. Koulutuksen yhteistyökumppanina toimii Tiedetoimittajain liitto. Symposium käsittelee ylidiagnosointia ja -hoitoa lääketieteessä, ja se järjestetään 15–17.8.2018 Helsingissä. Koulutuksen ja symposiumin rahoittavat Paulon säätiö ja Tieteellisten seurain valtuuskunta. 

Ilmoittautuminen ja lisätiedot