Media

The 29th Paulo symposium on Too Much Medicine

Lääketieteen ja terveysjournalismin koulutuspäivä toimittajille

Helsinki 14.8.2018

Kuinka erottaa tutkittu tieto mainoslauseista lääkkeiden markkinoinnissa? Millaista on laadukas terveysjournalismi? Mitä lääkärit eivät tiedä määräämistään lääkkeistä ja kirurgit käyttämistään laitteista ja miksi? Mihin lääketieteessä tarvitaan tutkivaa journalismia?

Too Much Medicine -symposium

Helsinki 15.-17.8.2018

Symposium käsittelee ylidiagnosointia ja -hoitoa lääketieteessä. Too Much Medicine Symposium kokoaa Suomeen lääketieteen ja terveysjournalismin huippuasiantuntijoita, joita on mahdollisuus kuulla ja haastatella myös symposiumissa. Koulutuksen ja symposiumin rahoittavat Paulon säätiö, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Finnish Centre for Evidence-Based Orthopedics (FICEBO) ja Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group.

Lääketieteen ja terveysjournalismin koulutuspäivä toimittajille 14.8.2018

Tiedettä vai tuotemarkkinointia?

Kuinka erottaa tutkittu tieto mainoslauseista lääkkeiden markkinoinnissa? Millaista on laadukas terveysjournalismi? Mitä lääkärit eivät tiedä määräämistään lääkkeistä ja kirurgit käyttämistään laitteista ja miksi? Mihin lääketieteessä tarvitaan tutkivaa journalismia?

Too Much Medicine – Symposium järjestää tiistaina 14.8.2018 klo 9–16 toimittajille erikseen suunnatun koulutuspäivän, jossa on mahdollista oppia terveysjournalismin ajankohtaisista haasteista Helsingin Kalastajatorpalla (Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki). Koulutuspäivässä pureudutaan erityisesti ylidiagnosoinnin ja –hoidon näkökulmiin. Puhujat ovat harvoin Suomessa vierailevia lääketieteen ja tutkivan journalismin huippuasiantuntijoita Yhdysvalloista ja Kanadasta, esimerkiksi:

Gary Schwitzer on CNN:n terveysviestinnän entinen uutispäällikkö ja HealthNewsReview -sivuston perustaja. Hän on laadukkaan terveysuutisoinnin vahtikoira, joka kannustaa toimittajia arvioimaan saamiaan tiedotteitaan kriittisesti ja kouluttaa heitä kirjoittamaan korkeatasoisia terveysuutisia. Lue lisää Schwitzeristä .
Alan Cassels, Victorian yliopiston tutkija ja tietokirjailija, on kirjoittanut lääkemarkkinoinnista ja median roolista ylidiagnosoinnissa. Hän on kirjoittanut erityisesti lääkeyhtiöiden strategiasta laajentaa tautien kriteereitä niin, että terveistä ihmisistä tulee sairaita – siis potentiaalisia asiakkaita. Lue lisää Casselsista .
Jeanne Lenzer on palkittu tutkiva journalisti ja tietokirjailija, joka on kirjoittanut sekä amerikkalaiselle valtamedialle että lääketieteelliselle julkaisusarja British Medical Journalille. Hän on kirjoittanut lääkeviranomaisten ja lääketeollisuuden välisistä sidonnaisuuksista. Hänen teoksensa The Danger Within Us käsittelee lääketieteellisten välineiden valvontaa. Lue lisää Lenzeristä .

Robert Whitaker on palkittu tutkiva journalisti ja tietokirjailija, joka on perehtynyt erityisesti psykiatriaan ja lääketeollisuuteen. Hänen kirjansa Anatomy of an Epidemic voitti vuonna 2010 Yhdysvaltain tutkivien journalistien yhdistyksen parhaan tietokirjan palkinnon. Hänen tuorein teoksensa Psychiatry Under The Influence on kirjoitettu tutkimusjaksolla Harvardin yliopistossa yhdessä professori Lisa Cosgroven kanssa. Lue lisää Whitakerista.

Koulutukseen voi osallistua kokonaisuudessaan tai vain aamu- tai iltapäivään. Päivän tarkempi ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus on toimittajille ilmainen, ja sen kielenä on englanti. Puhujia on mahdollista myös haastatella.

Toimittajille suunnattu koulutus järjestetään Paulon Säätiön kansainvälisen Too Much Medicine –symposiumin yhteydessä. Koulutuksen yhteistyökumppanina toimii Tiedetoimittajain liitto. Symposium käsittelee ylidiagnosointia ja –hoitoa lääketieteessä, ja se järjestetään 15-17.8.2018 Helsingissä. Toimittajat voivat halutessaan osallistua myös Too Much Medicine -Symposiumiin. Koulutuksen ja symposiumin rahoittavat Paulon säätiö, Tieteellisten seurain valtuuskunta, Finnish Centre for Evidence-Based Orthopedics (FICEBO) ja Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group.

Tausta-artikkeleita symposiumin puhujista

Kysymyksiä ja vastauksia

Koulutuspäivä ja symposiumi ovat eri tapahtumat. Ilmaiseen koulutuspäivään voivat ilmoittautua ammattitoimittajat. Symposiumi on avoin kaikille rekisteröityneille. Ohjelma on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille, terveydenhuollon päättäjille, lääketieteen tutkijoille ja toimittajille.

Koulutuspäivä ja symposiumi ovat ammattitoimittajille maksuttomia. Koulutuspäivään ilmoittaudutaan puhelimitse tai sähköpostitse. Symposiumiin ilmoittautuminen tapahtuu rekisteröintilomakkeella nettisivujen “Registration” sivun kautta. Klikkaamalla lomakkeella kohdan “journalist”, lomake kysyy toimittajan tiedot ja mille päiville aikoo osallistua eikä laskutustietoja tarvitse täyttää.

Symposiumi ja koulutuspäivä pyrkivät lisäämään tietoisuutta tehokkaiksi todetuista hoitomenetelmistä, tuomaan ilmi liiallisen lääketieteen haittoja, vähentämään lääketieteellistä hukkaa ja säästämään terveydenhuollon resursseja. Lisäksi tavoitteena edistää kansantajuista ja kriittistä terveysviestintää, joka mahdollistaa ihmisten osallistumisen omaa terveyttään koskevaan päätöksentekoon.

Rahoittajina toimivat Paulon S​äätiö, T​ieteellisten seurain valtuuskunta sekä Helsingin yliopistossa (HY) toimivat Finnish Centre for Evidence Based Orthopedics (FICEBO) ja Clinical Urology and Epidemiology (CLUE) Working Group. Symposiumin järjestelytoimikunta koostuu tutkijoista ja lääkäreistä. Sen puheenjohtajana​ toimii HY:n ortopedian ja traumatologian professori Teppo Järvinen (FICEBO) ja pääsihteereinä kliinisen epidemiologian dosentti Kari Tikkinen (CLUE Working Group​) ja lääketieteen tohtori Jarno Rutanen Tampereen yliopistollisesta sairaalasta​.

Kyllä voit. Sovi haastattelusta etukäteen symposiumin pääsihteerin Jarno Rutasen (050 360 9210) kanssa. Taustamateriaalia löydät halutessasi Jani Kaaron kirjoittamista pitkistä henkilöartikkeleista.

Aiheesta kirjoitettua

Aiheesta kirjoitettua englanniksi

Olemme kuluneen vuoden aikana keränneet nettisivustollemme runsaasti symposiumin aiheesta kirjoitettuja laadukkaita englanninkielisiä lehtiartikkeleita ja uutisia.